Vad är och gör Husvärden? 

Husvärdssystemet som vi använder oss av i föreningen är ett sätt att skapa ett informationsflöde som skall hålla samtliga medlemmar informerade om vad som händer i föreningen. Husvärden är helt enkelt en medlem i fastigheten som har i uppgift att förmedla tankar och önskemål som övriga boende har och att sprida information till övriga i huset om förhållanden som är viktiga att känna till. 

Det sker bl.a. på så kallade husvärdsmöten som hålls fyra gånger per år. Har man alltså några funderingar eller vill framföra något (som inte är akut), så vänder man sig till sin husvärd eller lägger ett meddelande i föreningslokalens brevlåda. 
Här kan du se vilka som är våra husvärdar.
Namnen finns också på anslagstavlan i trapphuset.