DU SOM FLYTTAR UT 

Lämna 
• Alla kvitterade nycklar – ytterdörr, HH-nyckel, postfack, ev. garagedosa (garagenyckel från trapphuset vid direktaccess) 
• Digitalbox till TV, router 
• Lägenhetspärm, uppdaterad, instruktioner 
• Elementfilter om du har sådana kvar 
• Parkeringstillstånd 
• Meddelande till husvärden 

Säg upp/ändra 
• Egna avtal – försäkring, ev. eget TV-avtal, försäkring 
• Avläsning el, VV, värme (via ÖBF) 
• Logga ut från intranätet 
• Garageplats, tänk på uppsägningstiden 

Glöm inte 
• Tömma förråd 
• Cyklar i cykelrummet 
• Adressändring, tidnings- och, telefonabonnemang 
• Ev. bortforsling av grovsopor (får ej lämnas I soprummet) 
• Stänga av golvvärme i dusch och badrum 
• Flyttstädning, även balkonger, förråd, garageplats 

Kom överens med styrelsen om tid för avsyning av lägenheten inför avflyttning – gjorda ändringar, nyinstallationer, skador etc. (Tala med husvärden om detta). 

DU SOM FLYTTAR IN 

Se till att du får 
• Alla kvitterade nycklar – ytterdörr, HH-nyckel, garagedosa, postfack (garagenyckel från trapphuset vid direktaccess) 
• Digitalbox till TV, router (för inkoppling, se nedan) 
• Lägenhetspärm, uppdaterad, instruktioner 
• Namnskyltar 
• Parkeringstillstånd 
• Kontakt med husvärden 

Informera dig om (gå igenom med din husvärd) 
• Gällande allmänna regler, anslagstavlor, nätet, vad man får och inte får göra i sin lägenhet, etc 
• Portkoden och hur den fungerar 
• Försäkring, bostadsrättstillägg 
• Sophantering/källsortering 
• Värmeelementens funktion, filterbyte mm 
• Garage, parkeringsregler 
• Teknikskåpet för avstängning vid vattenläckage etc 
• Hur man byter huvudsäkring i källarens elrum 
• Förråd, tvättstuga, cykelrum 
• Föreningslokal/gästlägenhet 
• Rutiner för felanmälan 
• Intranätets funktion 
• Föreningsstämman 

Inkoppling av bredband och ip-telefoni 
Enklast är att ringa Telias kundtjänst, tel 020 755 766 för assistans per telefon. De hjälper dig snabbt att komma igång med bredband, telefoni och ditt TV-abonnemang. 

Kom överens med styrelsen om tid för avsyning av lägenheten inför inflyttning – tillåtna ändringar, nyinstallationer, konsekvenser av skador etc. (Tala med husvärden om detta).