I soprummet kan du lämna: 

• Organiskt avfall (i papperspåse i bruna kärlet) 
• Torra hushållssopor (i plastpåse i grått eller grönt kärl) 
• Tidningspapper 
• Glödlampor 
• Lågenergilampor 
• Batterier 


Återvinningsstationen, Värdshusvägen 

På återvinningsstationen lämnar du:
• Tomma glasflaskor och -burkar 
• Metallförpackningar och -lock 
• Tidningspapper 
• Begagnade, rena kläder

 

Stockby återvinningscentral 
Förutom ovanstående kan du där lämna 
grovsopor, farligt avfall, etc 
Läs mer om Stockby och öppettider här

 

Mobil återvinningscentral
Till den mobila återvinningscentralen kan du lämna i stort sett samma sorts avfall som du annars skulle lämna på Stockby returpark. Tänk på att utrymmet är begränsat. Större volymer hänvisas till Stockby.
Se tider och turlista