Utomhusparkering inom vårt område är endast tillåten för de boende och deras gäster!

Uppställning utomhus får endast ske med synligt P-tillstånd i vindrutan och på tillåtet område inom Gåshaga Pirar. Här finns karta som visar var du får ställa bilen. Använd helst plats i garaget då antalet utomhusplatser är mycket begränsat och främst avsett för besökare. 

Boende använder P-tillstånd som kan fås efter kontakt med Ewa Lönnborg, maila  eller 
ring 070-8662830. Med boende avses person som är medlem i vår förening genom ägarandel i lägenhet eller person skriven på adress i vår förening. Vid avflyttning skall parkeringstillstånd returneras till parkeringsansvarig i föreningen.

Besökare till boende inom området skall ha ett korrekt ifyllt P-tillstånd för gäst väl synligt i vindrutan. Block med besökstillstånd kan hämtas efter kontakt med Ewa Lönnborg, maila  eller ring 070-8662830

Vi samarbetar med Smart Park för att kontrollera efterlevnaden av våra regler. 

Observera att parkeringstillstånd inte gäller för avställda fordon eller fordon med körförbud!

Övergripande ansvar för garage och parkeringsytor ligger hos samfälligheten GA2. Mer information finns på  GA2s parkeringssida.